Przyjmowanie zgłoszeń do Space3ac zostało zakończone. Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane do 8 listopada.