Terms & Conditions

Space3ac Intermodal Transportation Regulamin programu akceleracyjnego – pdf [Wersja polska]

Space3ac Umowa Akceleracyjna – pdf [Wersja polska]

Space3ac Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – pdf [Wersja polska]

Space3ac Harmonogram rzeczowo-finansowy – pdf [Wersja polska]

Space3ac Intermodal Transportation Formularz ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis – pdf [Wersja polska]

Space3ac Intermodal Transportation Lista Dużych Przedsiębiorstw – pdf [Wersja polska]

Space3ac Intermodal Transportation Lista inwestorów – pdf [Wersja polska]