Przyjmowanie zgłoszeń do najbliższej edycji Space3ac Intermodal Transportation zostało zakończone

Kolejny nabór projektów rozpocznie się we wrześniu 2017 roku.