Dołącz do najlepszego w Europie akceleratora projektów technologii satelitarnych! Podejmij wyzwanie i rozwiąż problemy dużych firm branży transportowej!

 

Zgłoś swój projekt wykorzystujący technologie telekomunikacji satelitarnej, GNSS lub Obserwacji Ziemi

Zdobądź nawet 200 000 PLN na badania i rozwój projektu, pracuj z najlepszymi mentorami sektora kosmicznego

Stwórz projekt, który rozwiąże problemy zaproponowane przez największe polskie firmy branży transportu intermodalnego

Jak to działa?

Space3ac to trwający trzy miesiące stacjonarny program akceleracyjny dla firm pracujących z technologiami sektora kosmicznego obszaru downstream – czyli telekomunikacją, nawigacją saltelitarną i Obserwacją Ziemi. Misją akceleratora jest rozwiązanie problemów dużych podmiotów branżowych poprzez dostarczenie im rozwiązań przygotowanych przez specjalistyczne i innowacyjne startupy. Oprócz wsparcia finansowego, akcelerator zapewnia pracującym w jego ramach startupom wsparcie merytoryczne na najwyższym poziomie, angażując międzynarodowej klasy mentorów biznesowych oraz technologicznych. Dodatkowo, organizatorzy akceleratora zapewniają miejsce do pracy i dostęp do zaawansowanej infrastruktury, a także kontakt z potencjalnymi inwestorami.
Udział w akceleratorze jest bezpłatny.

Program akceleracyjny jest finansowany w ramach Programu Scale Up Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sprawdź zasady!

Zapoznaj się z Regulaminem.

Zgłoś swój pomysł

Masz na to czas do 30 kwietnia 2017. Sprawdź listę wyzwań, które postawili Partnerzy Space3ac i znajdź rozwiązanie!

Pracuj z nami podczas fazy akceleracyjnej

Rozwiń swój pomysł i zamień go w biznes!

Zaprezentuj swój projekt na Demo Day!

Zrób wrażenie na inwestorach i zdobądź ich wsparcie na dalszy rozwój.

Zasady akceleracji

Plan rozwoju

Każdy z zespołów projektowych, które dostaną się do fazy akceleracyjnej, otrzyma na początku 20 000 PLN. Dalsze wsparcie finansowe do poziomu 200 000 PLN zależeć będzie od przygotowania (wraz z Opiekunem Zespołu) i realizacji planu rozwoju projektu w oparciu o Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI). Postępy zespołów sprawdzane będą na koniec każdego miesiąca akceleracji.

Nie wszystkie zespoły przetrwają.

Akcelerator jest przygotowany na wsparcie 20 zespołów, jednak do programu zaproszonych zostanie aż 26. Po pierwszym miesiącu fazy akceleracyjnej, Zespoły, których wyniki nie będą satysfakcjonujące odpadną z Programu.

Budżetowanie i raportowanie

W ramach akceleratora Zespoły otrzymają również wsparcie w zakresie wdrożenia zasad raportowania i budżetowania. Dzięki temu, projekty Zespołów zdobędą solidne podstawy funkcjonowania, które pozwolą im nawiązać współpracę z dużymi firmami, spółkami skarbu państwa, czy inwestorami.

Wdrożenia testowe

Zespoły otrzymają niespotykaną okazję przetestowania swoich rozwiązań u Partnerów Space3ac – spółek skarbu państwa, firm i instytucji zajmujących się transportem intermodalnym.  Taki sposób weryfikacji otwiera wiele możliwości sukcesu projektu na jeszcze większą skalę.

PLN dla każdego z 20 zespołów

zespołów w jednej fazie akceleracyjnej

mentorów międzynarodowych

wyzwań - problemów do rozwiązania

Korzyści

Mentoring w zakresie technologii GNSS, Obserwacji Ziemi i zintegrowanych aplikacji udzielany przez ekspertów ESA, NASA, POLSA.

Dostęp do infrastruktury oraz ekspertów z ramienia Partnerów programu zainteresowanych wykorzystaniem akcelerowanych projektów.

Indywidualny Opiekun dla każdego Zespołu, którego rolą będzie wsparcie organizacyjne i czuwanie nad postępami w realizacji projektu.

Dostęp do chmury Opegieka dla projektów sektora kosmicznego na 12 miesięcy na preferencyjnych warunkach.

Okazja do nawiązania cennych kontaktów z ekspertami branżowymi, inwestorami, firmami z branży transportowej, naukowcami i przedstawicielami administracji.

Do 200 000 PLN na działalność badawczo-rozwojową dla każdego Zespołu w fazie akceleracji i potencjalne zaangażowanie inwestorskie na późniejszych etapach.

Mentoring biznesowy – wsparcie merytoryczne doświadczonych przedsiębiorców i ekspertów światowej klasy.

Przestrzeń do pracy w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, dostęp do drukarek 3D i innych zaawansowanych urządzeń.

Brak opłat za udział w akceleracji.

Kryteria oceny – czego oczekujemy od Zespołów?

Gotowy prototyp lub przynajmniej MVP

Do akceleratora zaproszone zostaną Zespoły dysponujące wczesną wersją prototypu lub MVP swojego rozwiązania na 3 poziomie rozwoju wg. skali TRL.

Przedsiębiorcy

Akcelerator przeznaczony jest dla firm. Dostęp do fazy akceleracyjnej otrzymają tylko zarejestrowane przedsiębiorstwa o statusie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zespoły nie posiadające tego statusu mogą zgłaszać się do Space3c, jednak warunkiem udziału w akceleracji jest założenie firmy przed rozpoczęciem Preparation Camp (koniec kwietnia).

Znajomość technologii downstream sektora kosmicznego

Od Zepołów zgłaszających się do Space3ac wymagane są kompetencje w zakresie wykorzystania danych satelitarnych (Obserwacja Ziemi, telekomunikacja i nawigacja).

Realne rozwiązania realnych problemów

Sprawdź listę wyzwań zgłoszonych przez Partnerów Space3ac i opracuj rozwiązanie jednego z nich. Do programu można również zgłosić pomysł spoza listy wyzwań.

Zespół

Do akceleratora zgłaszają się Zespoły projektowe składające się z osób o różnych kompetencjach.

Ocena aplikacji

Projekty zgłoszone przez Zespoły podlegają ocenie merytorycznej i formalnej, Zespoły będą miały mozliwość uzupełnienia brakującej dokumentacji do końca kwietnia (Preparation Camp).

Wyzwania
Partnerzy Space3ac poszukują rozwiązań odpowiadających na ich konkretne potrzeby i zdefiniowali je w formie wyzwań. Autorzy wyzwań chętnie przetestują wygenerowane w trakcie akceleracji wczesne wersje rozwiązań i będą zainteresowani wdrożeniem ich wersji ostatecznych.

Inteligentny System Zarządzania Ruchem na terenie Portu Gdańsk

System czujników/detektorów pomiaru hałasu, zapylenia i emisji odorów w newralgicznych punktach Portu wraz z systemem przesyłu danych

Wizualizacja przestrzeni Portu wraz z Systemem Informacji Przestrzennej

Wizualizacja terenów inwestycyjnych z uwzględnieniem mediów naziemnych i podziemnych oraz informacji geologicznych

Satelitarny monitoring poziomu wody Morza Bałtyckiego

Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza i wody na terenie Morza Bałtyckiego wzdłuż ciągów komunikacyjnych w oparciu o dane satelitarne

Elektroniczny system zarządzania laboratorium środowiskowym – od poboru próbki do badań do wydania sprawozdania

Zapewnienie trackingu kontenerów z towarami klientów od początku ich łańcucha logistycznego aż do formalnego dostarczenia, bez względu na rodzaj środka transportu i sposobu przeładunku

Zapewnienie kontroli bezpieczeństwa, kontroli operacyjnej oraz dokumentowej, nad flotą samochodową i naczepową pracującą w kierunku skandynawskim tak aby obejmowała cały proces transportowy – transport drogowy, morski oraz operacje przeładunkowe w portach

Lista wyzwań będzie się poszerzać. Wkrótce pojawi się także więcej szczegółów dotyczących wyzwań. Jeśli projekt Zespołu aplikującego nie rozwiązuje żadnego z powyższych wyzwań – Zespół może wziąć udział a akceleracji jeśli pomyślnie przejdzie ocenę merytoryczną i formalną.

Organizator

Operator

Duże Przedsiębiorstwa i Agencje Rządowe

Partnerzy

Patronat medialny

Inwestorzy

FAQ

Do kogo adresowany jest Space3ac?

Akcelerator przeznaczony jest dla startupów, zespołów naukowych i akademickich, uczestników European Satellite Navigation Competition i Copernicus Masters i innych zespołów, które potrafią wykorzystywać technologie Obserwacji Ziemi, nawigacji satelitarnej GNSS, telekomunikacji i zintegrowanych aplikacji dla rozwiązań komercyjnych.

Czy musi się zgłosić cały zespół?

Praca nad projektem w akceleratorze wymaga zaangażowania wielu osób. Program akceleracji będzie bardzo intensywny i przewiduje współpracę z kilkuosobowymi zespołami.

Jaki jest koszt uczestnictwa?

Udział w akceleratorze jest całkowicie bezpłatny.

Gdzie odbywa się akceleracja?

Ze względu na specyfikę projektu i jego nastawienie na branżę transportową, akceleracja obywa się w Trójmieście – to tutaj zlokalizowani są Partnerzy Space3ac. W procesie akceleracji nie zawsze jednak wymagana będzie obecność wszystkich członków Zespołu.

Mamy już dofinansowanie naszej działalności z innych źródeł. Czy to problem?

To żaden problem. Dodatkowo – inwestorzy z grona Partnerów programu mogą być nawet zainteresowani wsparciem projektów na dalszych etapach rozwoju.

Space3ac Intermodal Transportation – harmonogram

Luty 2017 – otwarcie fazy aplikacyjnej

30 Kwietnia 2017 – koniec fazy aplikacyjnej

Maj 2017 – Preparation Camp

Czerwiec – Sierpień 2017 – Faza Akceleracyjna

Wrzesień 2017 – Demo Day z inwestorami i rozpoczęcie naboru do drugiej rundy projektu

Space3ac Newsletter

By clicking „Subscribe” you agree to processing of personal data provided by you for the purpose of sending you the SPACE3AC email by Pomorska Specjana Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Sopot (80-703), Władysława IV, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number 0000033744, NIP (Tax ID No.): 588-00-19-192, REGON (Business ID No.): 190315182 who is at the same time the personal data administrator in the meaning of the Act of 29 August, 1997 on Personal Data Protection.

GPNT - space3ac HQ

Coworking O4 - workshop for 'dirty job'

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

2 + 12 =